Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Záblatí.pdf  
Jednací řád zastupitelstva obce Záblatí.pdf  
Řád veřejného pohřebiště Záblatí.pdf 10.05.2003
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 1.2015 o místním poplatku za provoz systému.pdf  23.09.2005 - 01.11.2005
Směrnice k finanční kontrole.pdf  15.12.2005
Rozhodnutí o MK Záblatí.pdf  14.02.2006 - 30.03.2006
Obecně závazná vyhláška č. 02.2007, o místních poplatcích.pdf 31.07.2007 - 31.08.2007
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 3.2007 o znaku a praporu obce Záblatí.pdf 01.11.2007
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 4.2007 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.pdf 01.11.2007
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy.pdf 20.03.2013 - 08.04.2013
Směrnice pro vedení účetnictví.pdf  24.01.2014
Požární řád 2015.pdf  01.09.2015
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 105 školský obvod.pdf 01.01.2016
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 2.2015 o místním poplatku.pdf 08.01.2016 - 25.01.2016
Opatření obecné povahy MŽP.pdf 01.06.2016 - 17.06.2016
 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmín.pdf 01.06.2016 - 17.06.2016 
Spisový a skartační řád.pdf 01.09.2017
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1 ÚP Záblatí.pdf  12.11.2018 - 28.11.2018
Informace o zpracování osobních údajů.pdf  
Směrnice pro ochranu osobních údajů.pdf  
   
   
   
   
   

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 27.10.2018.pdf - vyvěšeno 29.10.2018

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 09.11.2018.pdf

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 31.05.2018.pdf

Zastupitelstvo ustavující - 03.11.2014.pdf

Zastupitelstvo 7.3.2019.pdf

1. zasedání zastupitelstva 09.11..2018.pdf

2. zasedání zastupitelstva 06.12..2018.pdf 

3. zasedání 29.12.2018.pdf 

4. zasedání 07.03.2019.pdf

5. zasedání 12.04.2019.pdf

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 5.6.2019.pdf

7. zasedání zastupitelstva dne 21.8.2019.pdf - vyvěšeno 28.08.2019

8. zasedání zastupitelstva dne 03.10.2019.pdf 

 

 

Výběrová řízení

 

  • Pravidla zadávání VŘ - OZV s účinností od 01.03.2011

 

Vyhledat v textu

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO SENIORY

senioři.jpg


Návštěvnost stránek

151825
zablati_footer.png