Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Záblatí.pdf 01.06.2016 - 17.06.2016
Registr obecně závazných vyhlášek Obce Záblatí.pdf  
Jednací řád zastupitelstva obce Záblatí.pdf  
Řád veřejného pohřebiště Záblatí.pdf 10.05.2003
Směrnice k finanční kontrole.pdf  15.12.2005
Rozhodnutí o MK Záblatí.pdf  14.02.2006 - 30.03.2006
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 3.2007 o znaku a praporu obce Záblatí.pdf 01.11.2007
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 4.2007 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.pdf 01.11.2007
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy.pdf 20.03.2013 - 08.04.2013
Směrnice pro vedení účetnictví.pdf  24.01.2014
Požární řád 2015.pdf  01.09.2015
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 105 školský obvod.pdf 01.01.2016
Opatření obecné povahy MŽP.pdf 01.06.2016 - 17.06.2016
Spisový a skartační řád.pdf 01.09.2017
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1 ÚP Záblatí.pdf  12.11.2018 - 28.11.2018
Informace o zpracování osobních údajů.pdf  
Směrnice pro ochranu osobních údajů.pdf  
Obecně závazná vyhláška č. 1.2019 Obec Záblatí o místním poplatku ze psů.pdf 30.12.2019-15.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1.2020 Obec Záblatí o poplatku za zhodnocení st. pozemku a připojení na sítě.pdf 19.02.2020 - 06.03.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2.2020 o poplatku za pobyt.pdf 30.12.2019 - 15.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3.2020 Obec Záblatí o poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 30.12.2019 - 15.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4.2019 Obec Záblatí o poplatku za provoz systému tříděného odpadu.pdf 30.12.2019 - 15.01.2020

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 Na základě rozhodnutí zastupitelstva se zápisy ze zasedání zastupitelstva vyvěšují pouze na úřední desku a k nahlédnutí jsou na OÚ Záblatí v pracovní době nebo po předchozí domluvě s p. starostou nebo pí. místostarostkou.

 

 

Výběrová řízení

 

  • Pravidla zadávání VŘ - OZV s účinností od 01.03.2011