Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dobrovolný hasičský sbor Záblatí

                                                                                           960x640.jpg

 SDH Záblatí

 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1876. Během světových válek byla činnost sboru dočasně pozastavena. Znovu k životu probudili svou činnost dobrovolní hasiči v roce 1946.

Místní hasiči se zapojují do rychlého a efektivního hašení ohnisek požárů nejen v obci, ale i v širším okolí. Mimo to jsou klíčovými aktéry při záchranných pracích během živelních pohrom. Jejich dovednosti jsou pravidelně zdokonalovány na cvičeních a odborných přípravách.

Sbor poskytuje obci technikou pomoc, zahrnující činnosti, jako čištění požární nádrže, prořezávání náletových dřevin, čištění vodojemů a další aktivity, které přispívají k udržení infrastruktury a bezpečnosti obce. V rámci iniciativy „Recyklujte s hasiči“ členové sboru aktivně přistupují k ochraně životního prostředí tím, že sbírají vysloužilý elektroodpad a pečlivě ho dovážejí k recyklaci. Nesmíme opomenout také každoroční účast na okrskových soutěžích v hasičském sportu, kde svým týmovým duchem a dovednostmi reprezentují svůj sbor.

Dobrovolní hasiči se také podílejí na organizaci mnoha kulturních a společenských událostech v obci.

V roce 2023 čítá členská základna celkem 54 členů. Jednotka požární ochrany obce Záblatí spadá do kategorie V., která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

Ve svém vozovém parku má sbor Mercedes Sprinter 4x4 a cisternovou automobilovou stříkačku Škodu 706 RTHP. Dále má k dispozici plavoucí motorové čerpadlo, stříkačku PPS 12, elektrocentrálu a motorovou pilu.

Dobrovolní hasiči jsou klíčovou součástí naší komunity, poskytují bezpečnost a pomoc v časech potřeby.

 

  Kontakty: 

  Email: sdhzablati@email.cz

  Starosta SDH: Jan Korytar - 723 135 174

  Velitel SDH: Václav Rosenbaum - 725 793 325