Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Vyhlášky obce

Příloha Účinnost
Veřejná vyhláška - Změna č.2 Územního plánu Záblatí.pdf 21.07.2022
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Záblatí.pdf 1.12.2022
Registr obecně závazných vyhlášek Obce Záblatí  
Jednací řád zastupitelstva obce Záblatí  
Řád veřejného pohřebiště Záblatí 10.5.2003
Směrnice k finanční kontrole 15.12.2005
Rozhodnutí o MK Záblatí 14.2.2006-30.3.2006
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 3/2007 o znaku a praporu obce Záblatí 1.11.2007
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 4/2007 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 1.11.2007
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy 20.3.2013-8.4.2013
Směrnice pro vedení účetnictví 24.1.2014
Požární řád 2015 1.9.2015
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č. 105 školský obvod 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška o odpadech k 1.1.2016 obce Záblatí  
Opatření obecné povahy MŽP 1.6.2016-17.6.2016
Spisový a skartační řád 1.9.2017
Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy č.1 ÚP Záblatí 12.11.2018-28.11.2018
Informace o zpracování osobních údajů  
Směrnice pro ochranu osobních údajů  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 Obec Záblatí o místním poplatku ze psů 30.12.2019-15.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 Obec Záblatí o poplatku za zhodnocení st. pozemku a připojení na sítě 19.2.2020-6.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o poplatku za pobyt 30.12.2019-15.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 Obec Záblatí o poplatku za užívání veřejného prostranství 30.12.2019-15.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Obec Záblatí o poplatku za provoz systému tříděného odpadu 30.12.2019-15.1.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Záblatí.pdf 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška obce Záblatí č.1-2021 o místním poplatku za odpad.pdf 24.11.2021