Vyvěšené vyhlášky

Název vyhlášky

Datum vyvěšení - sejmutí

Obecně závazná vyhláška o odpadech k 1.1.2016 obce Záblatí.pdf 
 
Veřejná vyhláška - Změna územního plánu Záblatí - návrh.pdf  4.12.2017
Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy.pdf

12.3.2018

Veřejná vyhláška - Novostavba rodinného domu.pdf 12.3.2018
Veřejná vyhláška.pdf 2.5.2018 - 11.5.2018
Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_obecne_-_v4_+_obecne_agendy.pdf  24.5.2018
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změny územního plánu Záblatí.pdf 28.07.2018
Veřejná vyhláška Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.pdf 5.09.2018 - 21.09.2018
Návrh Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf 5.09.2018 - 21.09.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Blanice....pdf 25.10.2018 - 12.11.2018
Veřejná vyhláška - změna č.1 územního plánu Záblatí.pdf 12.11.2018 - 28.11.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - úpravy provozu na pozem. komunikac..pdf  
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení.pdf  
Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy.pdf 16.09.2019

 

Vyvěšené dokumenty

Název dokumentu

Datum vyvěšení - sejmutí

 ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBLATÍ.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-hlavní_výkres.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-hlavní-TI.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-koordinační_výkres.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-koordinační-TI.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-VPS.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-zábory_ZPF.pdf

Záblatí_u_Prach-UP-základní_členění.pdf

Záblatí-UP-širší_vztahy.jpg

Záblatí-UP-textová_část.pdf

 

 

 01_Hodnotici_zprava.pdf  
 02_Zprava_o_vysledku_prezkoumani.pdf  
 03_04_Rozvaha,_Vykaz_zisku_a_ztrat,_priloha.pdf  
FIN 2-12M.pdf  
PŘEDVAHA.pdf  
PŘÍLOHA.pdf  
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.pdf  
ROZVAHA.pdf  
319108602_1_1_Rozhodnuti_KoPU_Kristanovice_cj_SPU_456762_2015.pdf  
319108602_2_priloha_Seznam_ucastniku.pdf  
Rozpočtové opatření 2015.pdf  
Návrh rozpočtu roku 2016.pdf  
Rozpočtový výhled na 2017, 2018 a 2019.pdf 29.12.2016-31.12.2017
Návrh Závěrečného účtu.pdf 1.05.2017-15.05.2017
Schválený rozpočet 2017.pdf 29.12.2016-18.01.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Záblatí.pdf 15.05.2017-29.05.2017
 Výhled na rok 2017.pdf 29.12.2016-31.12.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Saladín - rozhodnutí.pdf 22.5.-7.6.2017
  16.05.2018
Informace o zpracování osobních údajů.pdf   
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - obec Záblatí, v místní části Řepešín.pdf  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - obec Záblatí.pdf  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.pdf 16.5.2018
Závěrečný účet roku 2017.pdf 31.5.2018
Upozornění pro poplatníky daně z nemovitosti a informace k dani.pdf   
Schválený rozpočet 2019.pdf 29.12.2018
výhled na r. 2019.pdf 29.12.2018
  22.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf 05.06.2019
Veřejná vyhláška MŽP.pdf 5.06.2019 - 21.06.2019
Spolek pro odhalování medializace a korupce.pdf 30.08.2019
Závěrečný účet 2018.pdf 05.06.2019
Rozpočtový výhled 2020,2021,2022.pdf 29.12.2018
   
DSO - návrhy, rozpočty  
Návrh rozpočtu DSO 2016 Prachaticko.pdf   
Rozpočet DSO Prachaticko 2017- návrh.pdf   
Veřejná vyhláška DSO Prachaticko na rok 2017.pdf  
Závěrečný účet DSO.zip-  DSO PT 2016 12.6.2017
DSO návrh rozpočtu na rok 2018.pdf 13.11.2017-7.12.2017 
DSO Prachaticko 2017, rozpočet na 2018, výhledy na rok 2019, 2020.pdf 13.12.2017 
Návrh závěrečného účtu DSO Prachaticko za rok 2017.pdf  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 DSO Prach.pdf 6.06.2018-25.06.2018
Hodnotící zpráva DSO za rok 2017.pdf 6.06.2018-25.06.2018
Návrh Závěrečného účtu DSO Prachaticko za rok 2017.pdf 6.06.2018-25.06.2018
DSO Prachaticko - Návrh záv. účtu 2017 - Příloha.pdf  6.06.2018-25.06.2018
DSO Prachaticko - Návrh záv. účtu 2017 - Rozvaha a bilance.pdf 6.06.2018-25.06.2018
DSO Prachaticko - Návrh záv. účtu 2017 - Výkaz FIN 2-12 M.pdf 6.06.2018-25.06.2018
DSO Prachaticko - Návrh záv. účtu 2017 - Výkaz zisku a ztráty.pdf 6.06.2018-25.06.2018
DSO Prachaticko - Návrh záv. účtu 2017 - Příloha.pdf  6.06.2018-25.06.2018
Dobrovolný svazek obcí Prachaticko - Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf 23.11.2018-10.12.2018
DSO - Rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021.pdf 19.12.2018-19.12.2018
DSO Prachaticko - Rozpočtové opatření - návrh 2018.pdf  4.07.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Prchaticko za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku.pdf  18.04.2019
 00_závěrečný účet DSO Prachaticko za rok 2018 - SCHVÁLENÝ.pdf

13.05.2019

01_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf

13.05.2019

03_Hodnotící zpráva.pdf

13.05.2019

04_Výkaz FIN 2-12 M.pdf

13.05.2019

05_Rozvaha.pdf

13.05.2019

06_Výkaz zisku a ztráty.pdf

13.05.2019

07_Příloha.pdf

13.05.2019

Oznámení_DSO_ZÚ_2018_schválený.pdf

13.05.2019

DSO 10.5.2019.pdf

13.05.2019

Návrh rozpočtových opatření č.1.pdf

13.05.2019

Oznámení.pdf

13.05.2019

 

Rozpočtové změny

 

Rozpočt.změna č. 1.pdf vyvěšeno - 15.02.2017
Rozpočt.změna č. 2.pdf vyvěšeno - 15.03.2017
Rozpočt.změna č. 3.pdf vyvěšeno - 10.04.2017
Rozpočt. změna č.4.pdf vyvěšeno - 15.05.2017
Rozpočt.změna č. 5.pdf vyvěšeno - 12.06.2017
Rozpočt. změna č. 6.pdf vyvěšeno - 28.07.2017
Rozpočt. změna č. 7.pdf vyvěšeno - 28.08.2017
Rozpočt. změna č. 8.pdf vyvěšeno - 04.09.2017
Rozpočt. změna č. 9.pdf vyvěšeno - 02.10.2017
Rozpočtové opatření č. 10.pdf vyvěšeno - 22.11.2017
Rozpočtové opatření č. 11.pdf vyvěšeno - 28.12.2017
R. O. č. 1.pdf  vyvěšeno - 05.01.2018
R. O. č. 2.pdf vyvěšeno - 30.01.2018
R. O. č. 3.pdf vyvěšeno - 02.02.2018
R. O. č.4.pdf vyvěšeno - 16.03.2018
R. O. č. 5.pdf vyvěšeno - 01.04.2018
R. O. č. 6.pdf vyvěšeno - 04.05.2018
R. O. č. 7.pdf vyvěšeno - 04.06.2018
R. O. č. 8.pdf vyvěšeno - 17.07.2018
R. O. č. 9.pdf vyvěšeno - 20.07.2018
R. O. č.10.pdf vyvěšeno - 14.09.2018
R. O. č.11.pdf vyvěšeno - 08.10.2018
R. O. č.12.pdf vyvěšeno - 09.11.2018
R. O. č.13.pdf vyvěšeno - 29.12.2018
Rozpočtové opatření č.1.pdf vyvěšeno - 03.01.2019
Rozpočtové opatření č.2.pdf vyvěšeno - 01.02.2019
Rozpočtové opatření č.3.pdf vyvěšeno - 07.03.2019
R.O.č.4.pdf  vyvěšeno - 15.04.2019
R.O.č.5.pdf vyvěšeno - 01.05.2019
R.O.č.6.pdf vyvěšeno - 10.06.2019
R.o. č. 7.pdf  vyvěšeno - 01.07.2019
R.O.č. 8.pdf vyvěšeno - 21.08.2019
   

 

 


  

         

 

Vyhledat v textu

20. 9. Oleg

Zítra: Matouš

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO SENIORY

senioři.jpg


Návštěvnost stránek

149275
zablati_footer.png